Waga i jej legalizacja - co to

Waga i jej legalizacja – co to

W otaczającej nas rzeczywistości waga platformowa stała się przyrządem, bez którego nie jest w stanie sobie poradzić większość firm i to funkcjonujących w różnych gałęziach gospodarki. Mamy z nią do czynienia na każdym kroku, czy to w sklepach, na poczcie, a nawet u weterynarza i w zakładach produkcyjnych.

Jej spektrum zastosowania jest imponujące. Tak zwane wagi pomostowe, oferowane przez sprawdzonych producentów, posiadają również często legalizację. Co to dokładnie oznacza? Dowiesz się tego z niniejszego tekstu. 

Legalizacja – skąd się ona bierze?

Dostępne w sklepach wagi platformowe z legalizacją posiadać muszą tabliczki znamionowe. To właśnie dzięki nim można stwierdzić, czy urządzenie jest precyzyjne. Utrwaliło się, że w przypadku wagi stosowanej w sklepie, dokładność ta zawęża się do 5 gram, zaś w przypadku urządzeń typowo magazynowych około 20-50 gram.

Wagi platformowe z takim poręczeniem z pewnością sprostają oczekiwaniom, które z nimi wiąże ich nabywca. To właśnie dzięki niemu może on w pełni zaufać zakupionym sprzętom. 

Kiedy należy zdecydować się na taki produkt? 

Wagi platformowe oprócz tego, że dostępne są w wielu modelach, mogą posiadać legalizację, albo i nie. Jeżeli ktoś ma problem z tym, kiedy powinien zdecydować się na takie udogodnienie, z pomocą przychodzi prawo, a konkretnie ustawa z dnia 11 maja 2001 r., mówiąca o prawie o miarach. Dzięki niej można dowiedzieć się o tym, że legalizację powinna posiadać waga platformowa, która używana jest:

  • do ochrony zdrowia, życia, jak i środowiska, 
  • w szeroko rozumianym obrocie handlowym,
  • wszelkich kontroli celnych, 
  • po to, by zapewnić porządek oraz bezpieczeństwo publiczne,
  • w przypadku, kiedy w grę wchodzi ochrona praw konsumenckich, 
  • w momencie pobierania podatków, 
  • z chwilą, kiedy wyznacza się upusty, wynagrodzenia kar, 
  • wtedy, kiedy określa się należność i świadczenia. 

Z podpunktów tych wynika, że waga platformowa musi posiadać legalizację w momencie, kiedy wykorzystywana jest ona w szeroko rozumianych celach handlowych.