Komu potrzebny jest kod LEI?

Komu potrzebny jest kod LEI?

Kod LEI został wprowadzony Rozporządzeniem EMIR wydanym przez Unię Europejską. KOD LEI to numer identyfikacyjny składający się z ciągu 20 znaków. KOD LEI nadawany jest przez Local Operating UNIT.

Kto musi ubiegać się o kod?

Instytucjami, które muszą posiadać numer LEI są między innymi instytucje finansowe, banki, instytucje kredytowe, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Numer LEI muszą posiadać wszystkie podmioty, które dokonują transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Numer LEI nie muszą posiadać tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jeśli inwestują na GPW bez związku z prowadzoną działalnością. LEI numer jest jednym z numerów, które umożliwiają zidentyfikowanie podmiotu prawnego, który zawiera transakcje na światowych rynkach finansowych. LEI numer w Polsce wydaje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Jest to jedyna w Polsce instytucja, która ma prawo nadać LEI numer.

Jak go otrzymać?

Podmioty, które muszą uzyskać LEI numer mogą to zrobić na stronie internetowej KDPW. Pierwszym krokiem w celu uzyskania LEI numer jest zarejestrowanie konta internetowego. Identyfikator LEI zostanie nadany po zarejestrowaniu wniosku, złożeniu zamówienia i dokonaniu opłaty. Identyfikator LEI jest kodem składającym się z 20 znaków. Identyfikator LEI umożliwia zidentyfikowane strony transakcji na skalę globalną. Identyfikator transakcji LEI gwarantuje przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji. Podmioty, które nie uzyskały identyfikator transakcji LEI nie mogą od połowy 2018 roku dokonywać między innymi zakupu akcji. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.